Cycling proef

Iedere renner die voor de eerste keer een vergunning neemt bij Cycling Vlaanderen en die wil deelnemen aan de wedstrijden ingericht door Cycling Vlaanderen zal een PROEF moeten afleggen om zijn/haar kunde aan te tonen. Deze proeven dienen te worden afgelegd door de renners in de categorie U8, U12 (miniemen), U15 (aspirant) en U17 (nieuweling).

Ook de renners die overgaan naar een hogere categorie zullen de proef moeten afleggen. Voorbeeld een miniem wordt aspirant of een aspirant wordt nieuweling.

Wij zullen de renners die bij de club aansluiten op gepaste tijdstippen gratis opleiden zodat ze de  proeven zonder problemen kunnen afleggen.

Procedure om in te schrijven voor de Cycling Vlaanderen Proef :

1) Renners die al een competitievergunning hebben/hadden en die veranderen van categorie, kunnen zich reeds sinds augustus inschrijven voor een Cycling Vlaanderen Proef. Dit kan met hun persoonlijke barcode via het platform van My Cycling Vlaanderen (https://my.cycling.vlaanderen).

2) NIEUWE PROCEDURE voor renners die voor het eerst een competitievergunning aangaan:
a. De nieuwe renner of de club dient eerst de online vergunningsaanvraag in orde te brengen alsook de vergunningspapieren per post (inclusief contract tussen club en renner) via zijn club op te sturen naar volgend adres: Strandlaan 3, 9000 Gent.
b. Zodra we deze ontvangen en in het systeem verwerkt hebben, zal er een automatische mail verstuurd worden naar het mailadres dat op de vergunningsaanvraag staat. In deze mail zal de persoonlijke barcode van de nieuwe renner vermeld staan. Hou hier wel rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
c. Met deze barcode kan de renner zich dan registreren op My Cycling Vlaanderen en inschrijven voor een proef naar keuze.

Manuele inschrijvingen per mail zijn dus niet langer mogelijk. Cycling Vlaanderen zet digitalisering voorop!

De vergunning 2020 van elke jeugdcompetitierenner zal pas afgeleverd worden zodra alle nodige stappen in orde gebracht zijn om een geldige vergunning te bekomen:
– Correcte vergunningsaanvraag met juiste papieren.
– Betaling van het tarief van de vergunning met juist OGM-nummer.
– Sportmedische keuring via www.sportkeuring.be.
– Afleggen Cycling Vlaanderen Proef.

Een renner die niet van categorie verandert, dient uiteraard geen proef af te leggen.

Bovenstaande houdt in dat er GEEN STICKERS meer gekleefd zullen worden op de competitievergunningen van de jeugdrenners. Alle info over de proef zit in de barcode vervat. Kort en bondig: wie zijn competitievergunningspasje per post ontvangt, mag ervan uitgaan dat zijn/haar competitievergunning geldig is. De renner kan dan starten met wedstrijden rijden.

INFO NODIG :
Secretariaat club : 0479/382610
Cycling Vlaanderen : 09/3219040