Gezondheidsplan

De sportbeoefenaar :


Iedere sporter is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheidstoestand waarbij regelmatige controles bij sportartsen, een gezonde levensstijl, zorg voor het lichaam, onderhoud van het materiaal, het herkennen van signalen en fair-play in de sportbeoefening zeer belangrijk zijn.

Daarom:

 • Minstens 1 keer per jaar een sportonderzoek ondergaan bij een erkende geneesheer (zie www.sportkeuring.be ), dit is trouwens verplicht bij de aanvraag van de vergunning.
 • Hou er een gezonde levensstijl op na dit wil zeggen let op de voeding, gebruik niet te veel suikerhoudende dranken en mijdt ongezonde tussendoortjes zoals snoep en chips…. Vermijdt zeker alcohol, tabak, drugs en neem niet onnodig medicijnen.
 • Zorg voor je lichaam : hierbij is de hygiëne (vb: douchen, propere kledij, tandhygiëne, enz …) belangrijk maar ook het dragen van beschermende kledij bij het sporten (vb : draag steeds een fietshelm en handschoenen).
 • Onderhoud materiaal : een goed onderhouden en functionerende fiets is nodig om uw veiligheid te garanderen.
 • Erkenning van signalen : laat het lichaam rusten bij koorts, acute of chronische infecties, bij keelontstekingen, enz … maw luister naar jouw lichaam en herbegin maar met sporten als je genezen bent of na een doktersbezoek.
 • Fair-play in de sport : gebruik geen doping, leef de spelregels na, gedraag je sportief tegenover je tegenstanders en vermijdt pestgedrag

Een handig hulpmiddel voor de sporter is het “Persoonlijk sportboekje” waarin de sporter een soort dagboek bijhoudt over zijn gezondheidstoestand, gewicht, pols, blessures, trainingsarbeid, sportieve resultaten, enz … Dit boekje zal zeker van pas komen bij medische onderzoeken, bij aanpassing van trainingsschema’s of adviezen.

Wat hierbij nog dient te worden vermeld is dat de ouders hier een belangrijke rol hebben te vervullen !

Blessurepreventie tijdens trainingen :

 

De trainers en begeleiders zullen op de groepstrainingen steeds oog hebben voor :

 • De verkeersveiligheid, we fietsen met inachtneming van de verkeersreglementen.
 • De weersomstandigheden, afhankelijk van de weersomstandigheden zullen trainingen al of niet doorgaan, zo is het niet aangewezen om op spekgladde wegen of tijdens onweer te gaan fietsen.
 • De gezondheidstoestand van de sporter , zo kan de trainer beslissen om de sporter niet toe te laten tot de training indien hij merkt dat de sporter bijvoorbeeld zwaar verkouden is.
 • De trainers hebben de taak om er op toe te zien dat de sporter zijn belastbaarheid niet overschrijdt met blessures tot gevolg.
 • De trainers kijken na of het materiaal van de sporter in orde is : kledij en materiaal. Indien dit niet in orde is kan de trainer de sporter verbieden om deel te nemen aan de training.
 • De begeleiders hebben steeds een opgeladen gsm bij de hand zodat bij ongevallen de hulpdiensten en de ouders kunnen opgeroepen worden.

 

Ongevallen tijdens wedstrijden :

 

Wat te doen bij een ongeval tijdens een wedstrijd met lichamelijke en/of materiële schade.

 • Bij lichamelijke schade zal je geholpen worden door de hulpdiensten die steeds verplicht aanwezig zijn op wielerwedstrijden.
 • Materiële schade aan je eigen fiets of aan derden meld je steeds aan de afgevaardigden van de Wielerbond Vlaanderen.
 • In beide gevallen dien je aangifte te doen aan Wielerbond Vlaanderen via de formulieren beschikbaar op de website van de club of op de website van de wielerbond.

 

Het clubbestuur :

 • Zorgt voor het onderhoud van de volgwagens.
 • Zorgt dat de begeleider de nodige gsm nummers van de ouders ter beschikking heeft.
 • Zorgt voor de nodige verzekeringen.
 • Stelt bekwame en verantwoordelijke sportbegeleiders aan.
 • Geeft de mogelijkheid tot opleiding en bijscholing van de sportbegeleiders.
 • Informeert de ouders.
 • Helpt bij het invullen van de aangifte bij ongeval.
 • Kijkt toe op het correct naleven van het gezondheidsbeleid en kan bij niet naleving de sporter en de sportbegeleider ontslaan uit de club.