Gedragscode

RESPECT :

 • Voor de club : de renner is steeds TIJDIG aanwezig op de activiteiten georganiseerd door de club, de renner heeft vertrouwen in zijn club en is een waardig ambassadeur voor de club.
 • Voor de trainer : de renner volgt de richtlijnen van de trainer op en aanvaardt de beslissingen genomen door de trainer.
 • Voor de clubgenoten : de renner vertoont geen PESTGEDRAG tegenover zijn clubmaats, hij helpt, steunt en moedigt zijn clubgenoten aan.
 • Voor officials : de renner aanvaardt de beslissingen genomen door de officials.
 • Voor de tegenstrevers : de renner vertoont geen pestgedrag en is sportief zowel in overwinning als in nederlaag.

 

HOUDING :

 • Wij begroeten elkaar steeds met een handdruk.
 • Wij zijn enthousiast, wij nemen deel aan alle activiteiten ingericht door de club met de bedoeling vooruitgang te boeken.
 • Wij zijn positief ingesteld, wij helpen de sfeer binnen de club te bevorderen.
 • Wij zijn communicatief, wij stellen ons open voor een gesprek en wij zijn zeggen steeds waar het om gaat.
 • Wij vertonen geen pestgedrag, noch tegenover de tegenstrevers, noch tegenover zijn clubmaats.
 • Wij dragen FAIR PLAY hoog in het vaandel, wij aanvaarden de spelregels, wij zijn eerlijk, wij zijn sportief en wij behouden ons van elke vorm van fraude.
 • Wij zijn stipt, wij houden ons aan de gemaakte afspraken.
 • Wij zijn beleefd, wij spreken steeds met 2 woorden en onthouden ons van denigrerend gedrag.
 • Wij onthouden ons van elke vorm van racisme.

 

TEGENOVER ONSZELF:

 • Wij houden er een gezonde levensstijl op na, hieronder vallen zaken zoals hygiëne, netheid van de kledij, niet roken, geen alcohol gebruiken, gezond eten en drinken na de wedstrijd en/of training, niet trainen bij ziekte, enz.
 • Kledij : de renner draagt de kledij van de club en deze is steeds aangepast aan de soort training. Zo zal de kledij bij een mountainbike training anders zijn dan bij een pistetraining, in elk geval zal de renner steeds een helm en handschoenen dragen.