Time Out Pesten

KSC  DENDERSTREEK LABIEKES gaat voor een TOP-sportomgeving en zegt TIME OUT tegen PESTEN !

De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze visie en vragen een Time out tegen pesten.

Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat 11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam.

De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.

Indien je het slachtoffer bent van pestgedrag meldt dit dan onmiddellijk aan het clubbestuur zodat er kordaat kan worden opgetreden tegen de pester en zijn omgeving.

 

Lees de gedragscode van KSC Denderstreek Labiekes zodat we in de club een pestvrije omgeving kunnen creëeren.